Szkoła Psychoterapii Gestalt w Warszawie


Szkoła Psychoterapii Gestalt w Warszawie

Misją Szkoły Psychoterapii Gestalt jest kompleksowe przygotowanie studentów do wykonywania zawodu psychoterapeuty Gestalt i ubiegania się o Certyfikaty EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz PTPG (Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt). W celu wypełnienia misji realizujemy 4-letni program szkoleniowy przygotowujący do wykonywania zawodu psychoterapeuty. Program Szkoły jest zgodny z wymaganiami EAGT (European Association for Gestalt Therapy) oraz EAP (European Association for Psychotherapy). Jest to program systematycznego, opartego na doświadczaniu siebie i przekraczaniu swoich granic stawania się świadomym, kreatywnym i odpowiedzialnym terapeutą Gestalt. Nauka w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie obejmuje zajęcia teoretyczne i metodologiczne w formie doświadczeniowych warsztatów, wykładów oraz superwizji. www.szkolagestalt.pl

Sylwia Motas

Sylwia Motas - Gabinet Psychoterapii Olsztyn

Jestem psychoterapeutką, absolwentką rocznego stażu w zakresie psychoterapii Gestalt. W celu uzyskania Europejskiego Certyfikatu Psychoterapeuty doskonalę swój warsztat w 4-letniej Szkole Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie - Europejskim Akredytowanym Instytucie Szkolącym, przygotowującym do profesjonalnego wykonywania pracy psychoterapeuty i trenera pracującego indywidualnie i z grupą. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. www.centrumpsychoterapii-olsztyn.org


Pracownia rozwoju osobistego.

Monika Kalinowska-Cisło

Korzystając z moich umiejętności, doświadczenia, wiedzy, postaram Ci się towarzyszyć w drodze do siebie. Wesprę Cię w rozumieniu tego co się z Tobą dzieje, rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji, które przeżywasz. Jeżeli będziesz chciała/ chciał przyjrzymy się historii Twojego życia, tak abyś mogła/mógł uwolnić się od ograniczeń jakie z niej płyną, ale również abyś nauczyła/ nauczył się doceniać i czerpać z potencjału, jaki ona za sobą niesie. Będę CI towarzyszyła w poszukiwaniu dróg i metod, które zbliżą Cię do co raz pełniejszego wyrażania siebie, umiejętności dawania i brania, czerpania satysfakcji i radości z życia. www.pelniapro.pl

Manthey - Szkolenia


Manthey - Firma Szkoleniowa

Uczestnicy warsztatów zdobywają nową wiedzę, którą od razu przekuwają na nowe umiejętności. Skupiamy się na praktycznych rozwiązaniach, które uczestnicy warsztatów mogą zastosować w codziennych działaniach. Ćwiczenia odnoszą się do rzeczywistych praktyk i sytuacji z życia uczestników. Praca warsztatowa pozwala na maksymalizację efektywności procesu szkoleniowego. Uczestnicy po szkoleniu są gotowi do stosowania nowych umiejętności w swojej pracy. www.manthey.pl

gestalt | psychoterapia


Magda Kidoń, Wojciech Gorczyca Magda Kidoń, Wojciech Gorczyca

Magda Kidoń, Wojciech Gorczyca - Jesteśmy psychoterapeutami i trenerami pracującymi metodą Gestalt w trakcie procesu certyfikacji Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów (ITG Kraków), posiadającej akredytacje European Association of Psychoterapy, European Association for Gestalt Therapy, FORGE (International Federation of Gestalt Training Organizations), Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt). www.gestalt.aid.pl

Karina Szczęsna


Karina Szczsna

Jestem socjologiem. Certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt (certyfikat nr 257). Szkoliłam się w czteroletniej Szkole Psychoterapeutów i Trenerów (ITG Kraków), która posiada akredytacje European Association of Psychotherapy, European Association for Gestalt Therapy, FORGE (International Federation of Gestalt Training Organizations), Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. www.karinaszczesna.pl