Oferta


Konsultacja - pierwsze spotkanie z psychoterapeutą, pozwalające zorientować się w sytuacji życiowej klienta oraz określić ograniczenia i obszary trudności, w zakresie których potrzebna jest terapia.


Psychoterapia - cykl regularnych spotkań, których cel określa klient przy pomocy psychoterapeuty. Ogólnym celem terapii jest rozpoznanie własnych potrzeb, świadome nazwanie ich oraz odpowiedzialna realizacja z uwzględnieniem szacunku do własnych emocji, umysłu i ciała. Psychoterapia krótkoterminowa jest to forma terapii nastawiona na cel i skoncentrowana na jednym problemie, po to by go szybko rozwiązać. Psychoterapia długoterminowa jest nastawiona na poznanie siebie, zrozumienie mechanizmów, które ograniczają pełne i świadome bycie w świecie oraz zmianę schematów, tak aby w pełni korzystać z własnego potencjału.