Kinga Dziedziczak Jestem certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt. Prowadzę prywatną praktykę w Łodzi oraz jestem trenerem w kadrze Szkoły Psychoterapii Gestalt w Warszawie.

Byłam członkiem założycielem Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej, które uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Zajmowałam się organizacją pracy stowarzyszenia, prowadzeniem warsztatów psychoedukacyjnych dla młodzieży oraz szkoleniem trenerów pracujących na rzecz stowarzyszenia.

Prezentowałam autorskie warsztaty na festiwalu Progressteron dotyczące relacji międzyludzkich. Przez 5 lat ściśle współpracowałam z Dojrzewalnią Róż tworząc festiwal Progressteron w Łodzi Uczestniczę w projektach szkoleniowych dla firm związanych z komunikacją, asertywnoscią, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych, profilaktyką stresu, integrowaniem zespołu, umiejętnościami interpersonalnymi.

W mojej pracy najbardziej podziwiam odwagę klientów w poznawaniu siebie, co umożliwia im pełne korzystanie z możliwości jakie daje życie.

Do gabinetu zapraszam osoby:

  • przeżywające trudności w życiu
  • znajdujące się w trudnej relacji partnerskiej
  • przeżywające smutek związany z żałobą
  • przeżywające stany depresyjne
  • cierpiące z powodu objawów psychosomatycznych
  • chcące się rozwijać i poznać pełnię swoich możliwości